Przejdź do głównej zawartości

Krąg Aktywnej Nadziei. Wprowadzenie do metody. Spotkanie online: 3 września 2023 r.

Zainspirowane polskim wydaniem książki ‘Aktywna Nadzieja’ Joanny Macy i Chrisa Johnstone, chcemy wspólnie przejść przez tę praktykę w formule kręgu. Taka forma spotkania opiera się na grupowej wymianie, która stwarza przestrzeń na dawanie i przyjmowanie, oparte o wspólne zasoby, mądrość i uważną obecność wszystkich obecnych osób.

Zapraszamy Cię, jeśli podobnie jak my, 

 • widzisz rozdźwięk pomiędzy dostępną wiedzą na temat stanu klimatu i świata przyrody a tym, w jakim kierunku zmierza większość działań ludzkości (“biznes jak zwykle”),
 • szukasz sposobów radzenia sobie z tym rozdźwiękiem,
 • dostrzegasz cierpienie istot ludzkich i pozaludzkich wynikające z dziejącej się katastrofy klimatycznej i ekologicznej, kryzysu humanitarnego, wojny czy naruszania praw człowieka i zmagasz się z trudnymi emocjami z tym związanymi,
 • potrzebujesz obecności i uważności innych osób, aby lepiej przeżyć, zrozumieć, nazwać i zaakceptować miejsce, w jakim się znajdujemy,
 • szukasz źródeł nadziei, próbują rozpoznać swoje miejsce w trwającym kryzysie oraz swoją rolę w zmianie, jaka jest konieczna, aby utrzymać sieć życia na Ziemi,
 • jesteś lub był_ś zaangażowane w zmianę, ale odczuwasz bezsilność, wypalenie, poszukujesz na nowo tego, co jest “moje do zrobienia”,
 • chcesz zbliżyć się do zrozumienia kryzysów, przez które globalnie przechodzimy, jednak doświadczasz stanu zamrożenia, poczucia winy i/lub wyparcia, trudno ci się zmierzyć z niepewnością, rozpaczą, lękiem, 
chcesz pogłębić rozumienie praktyk, opisanych w książce “Aktywna Nadzieja” i widzisz wartość we wspólnym przechodzeniu przez ich kolejne etapy. 

Największym darem, jaki możemy ofiarować światu, jest nasza uważność.

Naszą intencją jest zorganizowanie cyklu spotkań w formule kręgu. Chcemy, aby każde z nich stanowiło oddzielny etap na drodze poszukiwania Aktywnej Nadziei. 

Pierwszy krąg, który zwołujemy, będzie miał formę bardziej warsztatową. Stworzymy przestrzeń do poznania się oraz wspólnie doświadczymy wszystkich etapów “spirali Aktywnej Nadziei”. Sprawdzimy jaka ta praktyka jest dla nas i czy możemy do niej sięgać na co dzień, kiedy tego potrzebujemy. Opowiemy również o naszych dalszych planach. 

Spotkanie kręgu odbędzie się na platformie Zoom w dniu 3 września od godz. 11.00 do godz. 14.00 (z przerwami). Jeśli rozważasz obecność, upewnij się, że możesz być obecn_  od początku do końca. Aby się zgłosić, wypełnij formularz zgłoszeniowy (znajdziesz pod linkiem lub na dole strony) nie później niż do poniedziałku, 28 sierpnia.

To spotkanie przygotowujemy na zasadzie ekonomii daru. Jego przygotowanie traktujemy jako dar od siebie: nasze zasoby - czas na ustalenia, przygotowanie i zorganizowanie, wcześniej wykonywaną pracę pozwalającą zdobyć wiedzę i doświadczenie, aby teraz podzielić się nim z innymi. W ramach pierwszego spotkania prosimy Cię o dar, jakim będzie podzielenie się pogłębioną informacją zwrotną w postaci ankiety online oraz, jeśli zdecydujemy się na zorganizowanie cyklu spotkań - pomoc w aktywnym dotarciu z informacją o nich do innych osób.

 • Każde spotkanie rozpoczynamy od przedstawienia najważniejszych dla nas zasad (z naszych doświadczeń i odczuć wynika, że są one wspierające w budowaniu bezpiecznej i otwartej na różnorodność przestrzeni):
 • Tworzymy krąg jako przestrzeń inkluzywną dla osób o różnych tożsamościach, w tym w szczególności osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, wolną od przemocy, dyskryminacji, mowy nienawiści i hejtu.
 • Wspólnie dbamy o to, aby każda osoba miała przestrzeń do wypowiedzenia się - ważne, żeby mówiła o sobie, swoich emocjach i doświadczeniach, swojej życiowej historii.
 • W kręgu bardzo ważna jest uważność na inne osoby. Słuchamy innych bez oceniania i dawania rad (chyba że zostaliśmy o nie wyraźnie poproszeni).
 • W kręgu bardzo ważna jest uważność na inne osoby. Jest to szczególnym wyzwaniem w spotkaniach online, dlatego poprosimy Cię i zapewnienie sobie (i innym) warunków umożliwiających zachowanie oraz okazywanie uważności innym osobom. Jedną z nich jest udział w całości spotkania z włączoną kamerą.
 • Krąg traktujemy jako wyjątkowy czas, który możemy dać sobie i innym, nie przerywany innymi zadaniami (np. wyłączamy inne aplikacje na komputerze, wyciszamy telefony, bierzemy udział w całości spotkania).
 • To, co zostało powiedziane w kręgu pozostaje w kręgu. Ważnym dla stworzenia bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się jest to, by nie wynosić poza krąg usłyszanych w nim historii. Dlatego istotne jest, byś zapewnił_ sobie warunki, w których osoby nie uczestniczące nie będą obecne i nie będą słuchać.
 • Można mówić, ale nie trzeba - jeśli czujesz, że nie chcesz zabierać głosu, to jest to totalnie ok. 
 • Dbamy o siebie, o swoje potrzeby, pamiętamy o swoim prawie do powiedzenia “stop”.

Kilka słów o nas:

Alex - od 13 lat działam na rzecz klimatu, praw człowieka i w obszarze wsparcia osób LGBT+. Jestem trenerem, facylitatorką Praktyki Ponownego Połączenia, badaczką i publicystą. Wspieram osoby aktywistyczne w budowaniu rezyliencji prowadząc warsztaty i treningi. Prowadzę warsztaty uważności w przyrodzie. Współtłumaczyłem i uczestniczyłem w procesie publikacji polskiego wydania “Aktywnej Nadziei”.

Piotr - od 23 lat działam na rzecz zmiany m.in. na rzecz praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony przyrody, solidarności klimatycznej w różnych ruchach i organizacjach społecznych. Prowadzę warsztaty z narracji publicznej - wykorzystania osobistej i kolektywnej opowieści na rzecz zmiany, a od 2023 roku współprowadzę Kręgi Opowieści o Zmianie.