Przejdź do głównej zawartości

Krąg Aktywnej Nadziei o wdzięczności. Spotkanie online: sobota, 28 października

Wdzięczność jest rewolucyjnym sposobem na pokonanie potęgi kultury konsumpcyjnej - pomaga nam dostrzec, co tak naprawdę mamy, czego tak naprawdę potrzebujemy i kim tak naprawdę jesteśmy.

Barbara Ford

Zapraszamy na drugie spotkanie Kręgu Aktywnej Nadziei. Tym razem spotkamy się w refleksji i doświadczaniu wokół wdzięczności. Czym wdzięczność jest i dlaczego jej potrzebujemy? Czym jest dla nas praktykowanie wdzięczności? Co wzbudza nasz zachwyt i miłość, co najbardziej cenimy i co nas wspiera? Między innymi te pytania mogą nam towarzyszyć w naszym spotkaniu. Będzie czas na ugruntowanie w sobie, przyjrzenie się swoim doświadczeniom i podzielenie refleksjami i uczuciami.

Spotkanie kręgu odbędzie się 28 października o 10.00 na platformie Zoom i potrwa 3 godziny z przerwami. Jeśli rozważasz obecność, upewnij się, że możesz być obecn_ od początku do końca.

Zapraszamy Cię, jeśli podobnie jak my,

🔵 widzisz rozdźwięk pomiędzy dostępną wiedzą na temat stanu klimatu i świata przyrody a tym, w jakim kierunku zmierza większość działań ludzkości (“biznes jak zwykle”),

🔵 szukasz sposobów radzenia sobie z tym rozdźwiękiem,

🔵 dostrzegasz cierpienie istot ludzkich i pozaludzkich wynikające z dziejącej się katastrofy klimatycznej i ekologicznej, kryzysu humanitarnego, wojny czy naruszania praw człowieka i zmagasz się z trudnymi emocjami z tym związanymi,

🔵 potrzebujesz obecności i uważności innych osób, aby lepiej przeżyć, zrozumieć, nazwać i zaakceptować miejsce, w jakim się znajdujemy,

🔵 szukasz źródeł nadziei, próbując rozpoznać swoje miejsce w trwającym kryzysie oraz swoją rolę w zmianie, jaka jest konieczna, aby utrzymać sieć życia na Ziemi,

🔵 jesteś lub był_ś zaangażowane w zmianę, ale odczuwasz bezsilność, wypalenie, poszukujesz na nowo tego, co jest “moje do zrobienia”,

🔵 chcesz zbliżyć się do zrozumienia kryzysów, przez które globalnie przechodzimy, jednak doświadczasz stanu zamrożenia, poczucia winy i/lub wyparcia, trudno ci się zmierzyć z niepewnością, rozpaczą, lękiem,

🔵 chesz pogłębić rozumienie praktyk, opisanych w książce “Aktywna Nadzieja” i widzisz wartość we wspólnym przechodzeniu przez ich kolejne etapy.

Krąg Aktywnej Nadziei to cykl spotkań w formule kręgu inspirowany polskim wydaniem książki “Aktywna nadzieja”. Chcemy, aby każde z nich stanowiło oddzielny etap na drodze poszukiwania Aktywnej Nadziei. Więcej informacji o Aktywnej Nadziei i Kręgach znajdziesz na: www.aktywnanadzieja.org

Działamy na zasadzie ekonomii daru - wkładamy pracę w przygotowanie i trzymanie kręgu. Zachęcamy Cię, abyś w zamian przekazał_ nam dar w takiej formie i wysokości, jaką uznasz za słuszną, w postaci: przelewu na podany po Kręgu rachunek lub propozycji konkretnego wsparcia przy organizacji kolejnych spotkań.

Aby się zgłosić, wypełnij formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/YasSLTuNv8F3YURq8 nie później niż do 20 października.

Każde spotkanie rozpoczynamy od przedstawienia najważniejszych dla nas zasad (z naszych doświadczeń i odczuć wynika, że są one wspierające w budowaniu bezpiecznej i otwartej na różnorodność przestrzeni):

🔵 Tworzymy krąg jako przestrzeń inkluzywną dla osób o różnych tożsamościach, w tym w szczególności osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, wolną od przemocy, dyskryminacji, mowy nienawiści i hejtu.

🔵 Wspólnie dbamy o to, aby każda osoba miała przestrzeń do wypowiedzenia się - ważne, żeby mówiła o sobie, swoich emocjach i doświadczeniach, swojej życiowej historii.

🔵 W kręgu bardzo ważna jest uważność na inne osoby. Słuchamy innych bez oceniania i dawania rad (chyba że zostaliśmy o nie wyraźnie poproszeni).

🔵 W kręgu bardzo ważna jest uważność na inne osoby. Jest to szczególnym wyzwaniem w spotkaniach online, dlatego poprosimy Cię i zapewnienie sobie (i innym) warunków umożliwiających zachowanie oraz okazywanie uważności innym osobom. Jedną z nich jest udział w całości spotkania z włączoną kamerą.

Krąg traktujemy jako wyjątkowy czas, który możemy dać sobie i innym, nie przerywany innymi zadaniami (np. wyłączamy inne aplikacje na komputerze, wyciszamy telefony, bierzemy udział w całości spotkania).

🔵 To, co zostało powiedziane w kręgu pozostaje w kręgu. Ważnym dla stworzenia bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się jest to, by nie wynosić poza krąg usłyszanych w nim historii. Dlatego istotne jest, byś zapewnił_ sobie warunki, w których osoby nie uczestniczące nie będą obecne i nie będą słuchać.

🔵 Można mówić, ale nie trzeba - jeśli czujesz, że nie chcesz zabierać głosu, to jest to totalnie ok.

🔵 Dbamy o siebie, o swoje potrzeby, pamiętamy o swoim prawie do powiedzenia “stop”.

Kilka słów o nas:

Alex - od 13 lat działam na rzecz klimatu, praw człowieka i w obszarze wsparcia osób LGBT+. Jestem trenerem, facylitatorką Praktyki Ponownego Połączenia, badaczką i publicystą. Wspieram osoby aktywistyczne w budowaniu rezyliencji prowadząc warsztaty i treningi. Prowadzę warsztaty uważności w przyrodzie. Współtłumaczyłem i uczestniczyłem w procesie publikacji polskiego wydania “Aktywnej Nadziei”.

Piotr - od 23 lat działam na rzecz zmiany m.in. na rzecz praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony przyrody, solidarności klimatycznej w różnych ruchach i organizacjach społecznych. Prowadzę warsztaty z narracji publicznej - wykorzystania osobistej i kolektywnej opowieści na rzecz zmiany, a od 2023 roku współprowadzę Kręgi Opowieści o Zmianie.