Przejdź do głównej zawartości

Poruszenie #2. O odwadze i ogniu. Rozmawiają: Piotr Cykowski, Zofia Krajewska i Malwina Migdał.

Poruszenie - to podcast o końcu świata, jaki znamy, o odwadze mówienia prawdy o tym, co obserwujemy i czujemy w związku ze stanem Ziemi oraz o przyglądaniu się nadziei. Tworzymy go oddolnie w gronie osób, które spotkały się w działaniu oraz w poszukiwaniu swojej odpowiedzi na nieuchronne zmiany, chaos klimatyczny i katastrofę ekologiczną. Podcast jest rozmową, której rozpoczęte wątki będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach. Będziemy w nich przyglądać się kolejnym etapom “spirali” Aktywnej Nadziei, takim jak wdzięczność, ból z powodu stanu świata, patrzenie na ten świat nowymi oczami, nadzieja i działanie.

Piotr Cykowski, Zofia Krajewska, Malwina Migdał - spotkaliśmy się w różnych przestrzeniach i czasie, związanych z Ruchem Solidarności Klimatycznej, Kręgami Opowieści oraz praktyką Aktywnej Nadziei. 


Piotr - w trakcie przechodzenia przez kolejne etapy Praktyki Ponownego Połączenia, zarówno w trzymanych z Malwą Kręgach Aktywnej Nadziei jak i w kolejnych planowanych odcinkach podcastu. Od początku 2023 roku regularnie współorganizuję kręgi dla osób przeżywających chaos klimatyczny. Czytając najnowszą książkę prof. Jema Bendella ‘Breaking together’, szukam na nowo swojego miejsca w aktywizmie. Swoje doświadczenia opisuję na stronie aktywizm.blogspot.com


Zofia - zostałam wychowana tak, by nie kupować opowieści, którą Joanna Macy określa jako “Business as usual” - więc szybko musiałam uczyć się zdrowej relacji z prawdą na temat stanu świata. Szukałam swoich sposobów w rozmaitych aktywizmach i pracach w sektorze społecznym. Szukałam też poprzez studia filozoficzne i socjologiczne. Dziś jestem na etapie splatania tych doświadczeń i uczenia się własnego języka, w którym mogę się nimi dzielić. Kocham bycie z trudnymi pytaniami, co praktykuję m.in. w podcaście “Pytania na czas Wszechkryzysu”. 


Malwa - jestem mamą 6-letniej dziewczynki (współtworzę patchworkową rodzinę). Macierzyństwo to dla mnie ogromne źródło inspiracji, wyzwań, zaskoczeń i zachwytów. Odkąd pamiętam uczę się i doświadczam praktyki głębokiego szacunku do wszystkich istot (szamanizmu) - od kilku lat pod okiem nauczyciela: Roberta Rienta. Wielokrotnie osobiście doświadczyłam mocy i wsparcia spotkań w Kręgu. Od kilku miesięcy współorganizuję z Piotrem Kręgi Aktywnej Nadziei w Warszawie.


Rozmawiamy o niepewności, strachu i trudzie odnalezienia swojego miejsca w świecie, który się rozpada. Mówimy o rozpoznawaniu naszych połączeń z naturą, dbaniu o siebie i sięganiu do korzeni oraz o źródłach siły do działania. Zadajemy sobie pytanie: skąd wiedzieć jak nawigować, którymi ścieżkami podążać? Zatrzymujemy się nad tym, że być może trudno te ścieżki rozpoznać wyłącznie umysłem. A więc jak wyjść z labiryntu myśli i dotrzeć do miejsca, w którym wiemy kim jesteśmy, a drogę podpowiada nam serce? Rozmowa prowadzi nas do odwagi rozpalania i niesienia ognia, który jest dla nas metaforą trwania przy życiu i chronienia tego, co kochamy. Zapraszamy Was do wysłuchania.


Poniżej dzielimy się wierszami, przeczytanymi pod koniec naszego spotkania:


Molly Lockwood “Who will speak and light the fire?”

Loud and clear the words unspoken,
Crystal silence still unbroken.
Blank the stares in every face,
Underneath them, strong distaste.


In every heart’s a silent riot
Burning need to smash the quiet.
Yet the words remain unsaid,
Blaring silence still is fed.
The kindling piles ever higher…
Who will speak and light the fire?


Polskie tłumaczenie powyższego wiersza, autorstwa Patrice Reczulskie:


Jasność i moc słów niewypowiedzianych,

Przejrzystość cisz, nigdy nie złamanych,

Na twarzach wszystkich puste spojrzenia,

Pod nimi skryty wyraz potępienia.


W sercu każdego zamieszek pragnienie,

Płonąca chęć, aby zniszczyć milczenie,

Lecz słów niewymownych delikatny blask,

Odżywia bez końca grzmiącej ciszy wrzask.


Gdy stosów wciąż wyżej wspinają się cienie,

Któż słowem śmiałym rozpali płomienie?Czesław Miłosz, “Miłość”


Mi­łość to zna­czy po­pa­trzeć na sie­bie,

Tak jak się pa­trzy na obce nam rze­czy,

Bo je­steś tyl­ko jed­ną z rze­czy wie­lu.

A kto tak pa­trzy, choć sam o tym nie wie,

Ze zmar­twień róż­nych swo­je ser­ce le­czy,

Ptak mu i drze­wo mó­wią: przy­ja­cie­lu.


Wte­dy i sie­bie, i rze­czy chce użyć,

Żeby sta­nę­ły w wy­peł­nie­nia łu­nie.

To nic, że cza­sem nie wie, cze­mu słu­żyć:

Nie ten naj­le­piej słu­ży, kto ro­zu­mie. 


Podcast współtworzą obecnie: Piotr Cykowski, Jadwiga Klata, przemek siewior, Malwina Migdał, Alex Gierlińskie, Łukasz Syriusz Stanek i Zofia Krajewska.


Jeśli chcesz otrzymywać informację o kolejnych odcinkach oraz działaniach poza podcastem, do jakich zaprasza część z nas, możesz dopisać się do newslettera na stronie aktywnanadzieja.org, zachęcamy Cię także do zaobserwowania podcastu w aplikacji, z jakiej korzystasz. A jeśli znajdziesz tu słowa, które uważasz za warte podania dalej, będzie nam miło, jeśli udostępnisz podcast znajomym!


W podcaście możesz usłyszeć motyw muzyczny Migrate Gaya Downtempo Heartfelt Inspiring Earth Music autorstwa Yoav Alyagon z zasobów Pixabay.


#klimat #aktywizm #kręgi #nadzieja #wdzięczność