Przejdź do głównej zawartości

Warsztat "Praktyki Aktywnej Nadziei"


🌼 Zapraszam na warsztat praktyk Aktywnej Nadziei opisanych w książce "Aktywna nadzieja. Jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy", która wyrasta z Praktyki Ponownego Połączenia (ang. Work That Reconnects), zaproponowanej m.in. przez pionierkę ruchu głębokiej ekologii, Joannę Macy*. Nie musisz znać książki ani teorii, aby wziąć w nim udział.

🌼 Warszawa, sobota, 6 lipca, godz. 10.00-15.00 w kameralnej przestrzeni domku lub ogrodu Osiedla Jazdów.

🌼 “Aktywna Nadzieja jest praktyką. Jest jak tai chi czy ogrodnictwo. Jest raczej czymś, co robimy niż czymś, co mamy. To proces, który możemy zastosować do każdej sytuacji, a obejmuje on trzy kluczowe kroki. Po pierwsze, zaczynamy tam, gdzie jesteśmy, by wyrobić sobie jasny ogląd rzeczywistości, uznać to, co postrzegamy i czujemy. Po drugie, identyfikujemy to, na co mamy nadzieję, a kategoriach kierunku, w którym chcemy zmierzać, lub wartości, które chcemy widzieć i realizować. Po trzecie, podejmujemy kroki, które przemieszczają nas lub sytuację w tym kierunku. Jako, że Aktywna Nadzieja nie wymaga optymizmu, możemy stosować ją również w tych obszarach, w których czujemy się bezsilni.”

- Chris Johnstone i Joanna Macy, "Aktywna Nadzieja"

🌼 Czego możesz się spodziewać:

- zasad, które stworzą bezpieczniejszą atmosferę do podzielenia się ważnymi przemyśleniami,

- krótkiego wprowadzenia do praktyki na podstawie wybranych fragmentów książki,

- prostych zadań, takich jak rozmowa w parach, w mniejszych grupach, oraz dobrowolnie w większym gronie,

- zaproszenia do spotkania z emocjami dotyczącymi stanu Ziemi, którymi na co dzień w mniejszym stopniu dzielimy się z innymi ludźmi (takimi jak ból, strach, lęk).

- prostych praktyk medytacyjnych,

- materiałów dow wykorzystania we własnej praktyce po zakończeniu warsztatu.

🌼 Warsztaty odbędą się w kameralnym gronie (max 12 osób) i przyjaznej przestrzeni jednego z domków na osiedlu Jazdów, gdzie w przypadku odpowiedniej pogody możemy także skorzystać z ogrodu. W ramach dłuższej przerwy zapraszam na wspólny, wegański poczęstunek*.

🌼 Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz:

👉 https://forms.gle/seh8TkbCHF3pB8aZ9

⏳ Na zgłoszenia czekam nie później niż do niedzieli, 30 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.

🌼 Intencja:

“W obecnym stanie rzeczy przetrwanie ludzkości zależy od tego, czy ludzie rozwiną w sobie troskę o całą ludzkość, a nie tylko o własną społeczność czy naród. Rzeczywistość naszej sytuacji zmusza nas do działania i myślenia w bardziej przejrzysty sposób. Wąski umysł i egocentryczne myślenie mogły nam dobrze służyć w przeszłości, ale dziś doprowadzą tylko do katastrofy. Możemy przezwyciężyć takie postawy poprzez połączenie edukacji i szkoleń.”

- Dalajlama, przesłanie do książki “Coming Back to Life”, Joanna Macy, Molly Brown

Termin warsztatu wypada w wyjątkowym dniu - 89. urodzin Dalajlamy, znanym także jako Światowy Dzień Tybetu. Dalajlama jest jednym z najbardziej znanych na świecie uchodźców oraz przywódców politycznych i duchowych propagujących głęboki szacunek i potrzebę ochrony przyrody.

🌼 Wymiana / koszt uczestnictwa*:

100 zł / warsztat (5 h),

70 zł - zniżka za pomoc w promocji warsztatu innej osobie/osobom (polecona osoba poda Twój adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym),

50 zł - dla osób aktywnie działających w ruchach klimatycznych i ekologicznych oraz na rzecz uchodźców,

Inna Kwota - jeśli nie możesz obecnie pozwolić sobie na taką opłatę, możesz w formularzu zaproponować inną wymianę (np. mniejsza kwota połączona z pomocą w organizacji tego lub kolejnego warsztatu).

🌼 Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł. Zadatek zostanie zaliczony na poczet opłaty za uczestnictwo. Nr rachunku / telefonu (blik) do wpłaty zadatku znajdziesz w formularzu zgłoszeniowym. Zadatek może zostać zwrócony, jeśli:

- odwołasz udział w warsztacie nie później niż 6 dni przed jego terminem tj. do 30 czerwca;

- zadeklarujesz inną, mniejszą formę wymiany za udział w warsztacie;

- warsztat zostanie odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora lub do 1 lipca nie zbierze się wystarczająca grupa chętnych - co najmniej 10 - osób.

🌼 Osoba zapraszająca:

Piotr Cykowski - prowadzę Kręgi Aktywnej Nadziei, uczestniczę w Szkole Integralnej Ekopsychologii, ukończyłem m.in. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Szkołę Trenerów TROP, Szkołę Liderów, od ponad 20 lat jestem aktywistą praw człowieka oraz klimatycznym, uczestniczyłem m.in. w Obozach Dla Klimatu, współtworzyłem Ruch Solidarności Klimatycznej, na co dzień pracuję w Akcji Demokracji gdzie odpowiadam m.in. za kampanie dotyczące środowiska i klimatu. Marzę o tym, by w Polsce było więcej przestrzeni do spotkania z głęboką ekologią, mądrością Joanny Macy oraz z Praktyką Ponownego Połączenia, ponieważ emocjonalne i fizyczne oddzielenie od Ziemi i sieci życia uważam za jedną z fundamentalnych przyczyn kryzysu planetarnego.

* Joanna Macy (ur. 1929) - badaczka buddyzmu, teorii systemów i ekologii głębokiej, jest szanowanym głosem w ruchach na rzecz pokoju, sprawiedliwości i ekologii. Jako główna nauczycielka Praktyki Ponownego Połączenia (Work That Reconnect) przeplata swoją naukę z sześcioma dekadami aktywizmu. W warsztatach i szkoleniach Joanny wzięły udział setki tysięcy ludzi na całym świecie. Jej metody grupowe zostały przyjęte i zaadaptowane na szerszą skalę w ruchach aktywistycznych, programach akademickich i organizacjach społecznych. W obliczu przytłaczających kryzysów społecznych i ekologicznych metoda ta pomaga ludziom przekształcić rozpacz i apatię w konstruktywne, wspólne działanie. Autorka/współautorka kilkunastu książek, czego po polsku dotychczas opublikowane zostały dwie: “Aktywna Nadzieja. Jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy”, wyd. Krytyka Polityczna, 2023 r., oraz “Świat we mnie, Ja w świecie. W stronę planetarnego przebudzenia”, wyd. Współbycie, 2024.

* Większość działań inspirowanych Praktyką Ponownego Połączenia staram się realizować w ekonomii daru; obecnie robię wyjątek od tej zasady, związany m.in. z: - chęcią partycypacji w utrzymaniu przyjaznej i gościnnej przestrzeni domku na Jazdowie (koszt wynajmu uwzględniającego sprzątanie i koszty eksploatacji - 175 zł), - trudnym dla mnie zjawiskiem zapisywania się osób i nie przychodzenia na spotkania lub odwoływania na ostatnią chwilę, - kosztami przygotowania warsztatów (zaproszenie, materiały, mój udział we wspólnym poczęstunku); - ponoszonymi przeze mnie w tym roku kosztami uczestniczenia w Szkole Integralnej Ekopsychologii, dzięki czemu mam możliwość wnoszenia większego merytorycznego wkładu w to i podobne wydarzenia.