Przejdź do głównej zawartości

Warsztat “Praktyki i Pieśni Aktywnej Nadziei” na koniec lata 21 września


🌼 Zapraszamy na warsztat praktyk Aktywnej Nadziei opisanych w książce "Aktywna nadzieja. Jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy". Tym razem spotykamy się w Międzynarodowym Dniu Pokoju, dzień przed jesienną równonocą w czasie tradycyjnie obchodzonym jako czas świętowania plonów ziemi. Warsztat odbywa się w nurcie Praktyki Ponownego Połączenia (ang. Work That Reconnects), zaproponowanej m.in. przez pionierkę ruchu głębokiej ekologii, Joannę Macy*. Nie musisz znać książki, teorii ani umieć śpiewać, aby wziąć w nim udział.

🌼 Spotykamy się w Warszawie, w sobotę 21 września, godz. 10.00-16.00 w kameralnej przestrzeni jednego z domków lub ogrodu Osiedla Jazdów.

🌼 “Aktywna Nadzieja jest praktyką. Jest jak tai chi czy ogrodnictwo. Jest raczej czymś, co robimy niż czymś, co mamy. To proces, który możemy zastosować do każdej sytuacji, a obejmuje on trzy kluczowe kroki. Po pierwsze, zaczynamy tam, gdzie jesteśmy, by wyrobić sobie jasny ogląd rzeczywistości, uznać to, co postrzegamy i czujemy. Po drugie, identyfikujemy to, na co mamy nadzieję, a kategoriach kierunku, w którym chcemy zmierzać, lub wartości, które chcemy widzieć i realizować. Po trzecie, podejmujemy kroki, które przemieszczają nas lub sytuację w tym kierunku. Jako, że Aktywna Nadzieja nie wymaga optymizmu, możemy stosować ją również w tych obszarach, w których czujemy się bezsilni.”

- Chris Johnstone i Joanna Macy, "Aktywna Nadzieja"

🌼 Czego możesz się spodziewać:

- zasad, które stworzą bezpieczniejszą atmosferę do podzielenia się ważnymi przemyśleniami,

- krótkiego wprowadzenia do praktyki na podstawie wybranych fragmentów książki,

- prostych ćwiczeń, takich jak rozmowa w parach, w mniejszych grupach, oraz dobrowolnie w większym gronie,

- prostych praktyk medytacyjnych,

- spotkania z emocjami dotyczącymi stanu Ziemi i społeczeństwa, z którymi na co dzień w mniejszym stopniu dzielimy się z innymi ludźmi (takimi jak ból, strach, lęk, gniew, poczucie pustki),

- pieśni, które pozwolą nam poczuć się bliżej siebie, ziemi, i siebie nawzajem,

- materiałów do wykorzystania we własnej praktyce po zakończeniu warsztatu.

🌼 Warsztaty odbędą się w kameralnym gronie i przyjaznej przestrzeni jednego z domków na osiedlu Jazdów, gdzie w przypadku odpowiedniej pogody możemy także skorzystać z ogrodu. W ramach dłuższej przerwy zapraszam na wspólny, wegański poczęstunek*.

🌼 Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz:

👉 https://forms.gle/WPCcpJ8tC8wrc6GB8

⏳ Na zgłoszenia czekam nie później niż do niedzieli, 15 września. Liczba miejsc ograniczona, o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zadatku.

🌼 Wymiana / koszt uczestnictwa*:

200 zł / warsztat (6 h) - cena regularna (umożliwia nam pokrycie wszystkich kosztów)

170 zł - zniżka za pomoc w promocji warsztatu innej osobie/osobom (osoba zgłaszająca się dzięki Twojemu poleceniu poda Twój adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym),

170 zł - zniżka “wczesne zbiory”, dla osób które zgłoszą się i wpłacą zadatek do 1 września, czym odejmą nam pracy związanej z zapraszaniem kolejnych osób

100 zł - dla osób aktywnie działających w ruchach klimatycznych i ekologicznych oraz na rzecz uchodźców,

Inna Kwota - jeśli nie możesz obecnie pozwolić sobie na taką opłatę, możesz w formularzu zaproponować inną wymianę (np. mniejsza kwota połączona z pomocą w organizacji tego lub kolejnego warsztatu).

🌼 Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł. Zadatek zostanie zaliczony na poczet opłaty za uczestnictwo. Nr rachunku / telefonu (blik) do wpłaty zadatku znajdziesz w formularzu zgłoszeniowym. Zadatek może zostać zwrócony, jeśli:

- odwołasz udział w warsztacie nie później niż 7 dni przed jego terminem tj. do 14 września;

- zadeklarujesz mniejszą formę wymiany za udział w warsztacie niż 50 zł (wpłacasz zadatek, po warsztacie zwracamy różnicę);

- warsztat zostanie odwołany z przyczyn od nas niezależnych lub do 15 września nie zbierze się wystarczająca grupa chętnych - co najmniej 8 - osób.

🌼 Osoby zapraszające:

Annalena Mackiewicz 

Jestem pieśniarką, kompozytorką i facylitatorką kręgów pieśni i warsztatów poświęconych odżywianiu połączenia ze sobą i światem poprzez głos, pieśń i ruch - jako najstarszymi sposobami łączenia się z esencją życia. Przez około 10 lat pracowałam  jako psycholożka z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. Ukończyłam studia na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, szkołę trenerską INTRA, szkoliłam się w psychoterapii w nurtach humanistycznych. Jednak moją miłością zawsze były muzyka, taniec i kreatywne życie. Muzycznie rozwijałam się od dziecka w klasie fortepianu, w zespołach wokalnych i tanecznych, dziecięcych i młodzieżowych, muzyki folkowej i projektach autorskich. Oprócz fortepianu w swojej pracy używam gitary, charango, harmonium i wielu instrumentów terapeutycznych.

Inspirację do pracy z muzyką odnalazłam mieszkając i ucząc się w Andach od społeczności zanurzonej nieprzerwanie od tysięcy lat w pierwotnej jedności człowieka z Naturą. Od tamtego czasu propaguję i celebruję twórczość i ekspresję artystyczną jako przypisaną wszystkim stworzeniom moc przejawiania się.

Tu możesz mnie posłuchać i bliżej mnie poznać :

https://www.youtube.com/@annalena27


Piotr Cykowski

Prowadzę kręgi oraz warsztaty inspirowane Praktyką Ponownego Połączenia, uczestniczę w Szkole Integralnej Ekopsychologii, ukończyłem m.in. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Szkołę Trenerów TROP, Szkołę Liderów, od ponad 20 lat jestem aktywistą praw człowieka a od 10 działam na rzecz ochrony klimatu, działałem w organizacjach działających przeciwko dyskryminacji, uczestniczyłem m.in. w Obozach Dla Klimatu, współtworzyłem Ruch Solidarności Klimatycznej, na co dzień pracuję w Akcji Demokracji gdzie odpowiadam m.in. za kampanie dotyczące środowiska i klimatu. Działam na rzecz tworzenia w Polsce przestrzeni do spotkania z głęboką ekologią, mądrością Joanny Macy oraz z Praktyką Ponownego Połączenia; emocjonalne, fizyczne i duchowe oddzielenie od Ziemi i sieci życia (przyrody) uważam za jedną z fundamentalnych przyczyn kryzysu planetarnego (klimatycznego ekologicznego i społecznego).


* Joanna Macy (ur. 1929) - badaczka buddyzmu, teorii systemów i ekologii głębokiej, jest szanowanym głosem w ruchach na rzecz pokoju, sprawiedliwości i ekologii. Jako główna nauczycielka Praktyki Ponownego Połączenia (Work That Reconnect) przeplata swoją naukę z sześcioma dekadami aktywizmu. W warsztatach i szkoleniach Joanny wzięły udział setki tysięcy ludzi na całym świecie. Jej metody grupowe zostały przyjęte i zaadaptowane na szerszą skalę w ruchach aktywistycznych, programach akademickich i organizacjach społecznych. W obliczu przytłaczających kryzysów społecznych i ekologicznych metoda ta pomaga ludziom przekształcić rozpacz i apatię w konstruktywne, wspólne działanie. Autorka/współautorka kilkunastu książek, czego po polsku dotychczas opublikowane zostały dwie: “Aktywna Nadzieja. Jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy”, wyd. Krytyka Polityczna, 2023 r., oraz “Świat we mnie, Ja w świecie. W stronę planetarnego przebudzenia”, wyd. Współbycie, 2024.


* Ustalenie opłaty za warsztaty wynika z naszej chęci partycypacji w utrzymaniu przyjaznej i gościnnej przestrzeni domków na Jazdowie (koszt wynajmu uwzględniającego sprzątanie i koszty eksploatacji ok 200 zł), - wypalających dla dla nas zjawiskiem nie przychodzenia na kręgi/warsztat podczas gdy zaproszenie i zgromadzenie osób to duża część pracy w przygotowaniu warsztatu, pozostałymi kosztami przygotowania warsztatów (materiały, poczęstunek); ponoszonymi przez nas stale kosztami własnego rozwoju, dzięki czemu mamy możliwość wnoszenia większego merytorycznego wkładu w warsztat taki jak ten (udział w warsztatach, szkoleniach etc).