Przejdź do głównej zawartości

Inspiracje i źródła
Aktywna nadzieja. Jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy

Joanny Macy i Chris Johnstone, Krytyka Polityczna, 2023

Wielkie wymieranie gatunków, kryzys klimatyczny, kryzysy gospodarcze, choroby cywilizacyjne, zaburzenia psychiczne, pandemia, czy wojny hybrydowe to tylko niektóre z dręczących nas problemów. Jak radzić sobie z poczuciem beznadziei, że lepiej już było i będzie tylko gorzej?

Joanny Macy i Chris Johnstone w Aktywnej nadziei pokazują nam jak stawiać czoło kryzysom, abyśmy mogli im sprostać z większą odpornością i twórczą mocą. Proponują Praktykę Ponownego Połączenia - to holistyczne podejście oparte na filozofii głębokiej ekologii, osiągnięciach współczesnej psychologii, zakorzenione również w duchowości i nauce. To także praktyczne narzędzie oraz metoda pracy w ramach warsztatów prowadzonych na całym świecie - również w Polsce. Wyposażają nas w umiejętności, dzięki którym możemy zmierzyć się z nadciągającą katastrofą i aktywnie uczestniczyć w Wielkim Zwrocie, od cywilizacji zniszczenia do społeczeństwa podtrzymującego życie, który pozwoli zregenerować się naszej planecie.

Aby odzyskać nadzieję, trzeba pozwolić sobie nie wiedzieć, nie umieć i nie wierzyć

Alex Gierlińskie, Krytyka Polityczna, 9 września 2023

W społeczeństwie przesiąkniętym skrajnym indywidualizmem poczucie przynależności, gotowość do współtworzenia, współpracy i współdzielenia pracy, odpowiedzialności i zasług jest kluczowym elementem tworzenia globalnej zmiany i przechodzenia od sposobu myślenia opartego na narracji Wielkiej Dezintegracji do opowieści Wielkiego Zwrotu.

Aktywna Nadzieja na przekór klimatycznej bezsilności

Joanna Wis-Bielewicz, Krytyka Polityczna, 19 sierpnia 2023


Witamy w wielkim kryzysie: Poruszanie się po polikryzysie załamania środowiskowego i społecznego

Richard Heinberg i Asher Miller, Post Carbon Institute, 2023

W ostatnich latach ośrodki analityczne coraz częściej przyjmują termin "polikryzys" na określenie zdestabilizowanego status quo ludzkości. Został on zdefiniowany jako "grupa współzależnych globalnych zagrożeń [które] tworzą efekt kumulacji, tak że ich ogólny wpływ przekracza sumę ich poszczególnych części".

Welcome to the Great Unraveling stara się zbudować spójną narrację o korzeniach polikryzysu, oznakach jego nadejścia i ewolucji oraz o tym, dlaczego powinniśmy inaczej myśleć o przyszłości.